Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně:

Práce na certifikované metodice - Manuálu pro práci s genofondy v botanických zahradách již pokročila tak, že je již zpracována většina témat. U některých témat je vynechané místo, protože je ještě třeba je doplnit, ale již je to jen menší část textu. Snažili jsme se pokrýt většinu mezinárodních dokumentů, Evropských a národních norem, které se týkají pěstování rostlin v kultuře. Dále jsme podali základní přehled mezinárodních organizací zabývajících se ochranou přírody, genofondy a botanickými zahradami. Pokud jsou nám známé metodiky, které se jednotlivých kapitol dotýkají, jsou zde jmenované včetně odkazů.   
V další části jsou základní informace o botanických zahradách a ve třetí části odborná východiska ex situ ochrany a návrh struktury databáze charakterizující taxonomii, ekologii a pěstební podmínky pro domácí ohrožené druhy zařazené do genofondového programu.   
Vlastní text jsme se rozhodli doplnit jednak o fotografie, které ilustrují činnost zahrad, a také o příběhy některých druhů, na jejichž zachránění se ex situ ochrana podílí.  
Chtěl bych vás požádat o kontrolu obsahu  zda by bylo vhodné zpracovat ještě některá obecná témata, která se týkají botanických zahrad ve vztahu k ex situ ochraně a pěstování rostlin v kultuře. Až vaše připomínky zapracujeme, nastane další etapa - korektura textu. Poté metodiku pošleme k vyjádření aplikačním garantům. Děkuji za spolupráci, zdraví Pavel Sekerka 
*****************************************************************************************************************

22. 2. 2021 odeslala Unie botanických zahrad otevřený dopis ministru životního prostředí a poslancům Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Dopis vyjadřoval nesouhlas s tím, že do státní politiky životního prostředí, kterou přijala vláda, nebyla zahrnuta ex-situ ochrana rostlin. Dopis podepsalo 25 ředitelů, vedoucích a vlastníků botanických zahrad. Současně jsme i připravili petice za zahrnutí ex situ ochrany do Státní politiky ŽP.  K dnešnímu dni ji podepsala 151 petentů včetně významných osobností kulturního a vědeckého života       Více zde


Petici za zahrnutí ex situ ochrany do státní politiky ŽP zatím podepsalo 150 petentů. Pokud máte stejný názor, prosíme o její sdílení.

e-petice

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zahrnuti-ex-situ-ochrany-rostlin-do-statni-politiky-zp.html

 

Katalog botanických zahrad Floriusobrazek1.png